דפי עבודה

במסגרת אתר "אסיפת הבחירות" ולקראת הבחירות הקרובות, אנו מגישים פעילויות לימודיות העוסקות במערכות הבחירות.
 
החשיפה למקורות ראשוניים מאפשר מפגש בלתי אמצעי עם התקופה ההיסטורית, ומעודד פיתוח של חשיבה ביקורתית ותודעה היסטורית.