פעילויות חינוכיות

לקראת יום העצמאות ולכבוד עליית מאגר "עיתונות ילדים של פעם" אנו מגישים פעילויות לימודיות העוסקות בחיי הילדים בתקופת קום המדינה כפי שהם באים לידי ביטוי בעיתונות הילדים מתקופה זו.
 
 
החשיפה למקורות ראשוניים מאפשר מפגש בלתי אמצעי עם התקופה ההיסטורית, ומעודד פיתוח של חשיבה ביקורתית ותודעה היסטורית.
 
לפניכם שלושה דפי עבודה לתלמידים ומצגת מלווה לאחד מדפי העבודה.  

 קישורים מהירים