פירוש המשנה לרמב"ם

פרוש המשנה לרמב"ם בערבית (סדר מועד ונשים).