ספרי רפואה

"ספר הפרקים לאבוקראט" [פירוש לאפוריסמי היפוקרטס]. תרגום ר' משה אבן תבון. בתוך קובץ חיבורים ברפואה.
כתיבה ספרדית. מאה ט"ז. Fr. 3171
 
דף 1א-54ב. 382 x 802 מ"מ.