מחזור קטלוניה

מחזור לראש השנה וליום כפור : כולל פיוטי "יוצרות" ו"קרובות" מאת משוררי ספרד.