כתבי יד > מקרא > כתר דמשק > כתר דמשק

כתר דמשק

כתב יד תורה, נביאים וכתובים שנכתב בבורגוס שבספרד בשנת 1260. כתב היד הגיע לדמשק, ומכאן כינויו "כתר דמשק. הוא נשמר בבית-הכנסת של מגרש חוש אלבאשא אלענאבי, שם ראו אותו אברהם אליהו הרכבי בשנת תרמ"ו (1886) ואבינועם ילין בשנת תרע"ט (1919).

כתב היד כתוב על קלף. הוא כולל 428 דפים בגודל 350x270 מ"מ. הכתיבה ספרדית מרובעת, שלושה טורים בעמוד, פרט לספרים משלי, איוב ותהלים הכתובים בשני טורים בעמוד.
קולופון בעמוד 426ב: "אני מנחם בר' אברהם ן' מאלך נ"ע כתבתי אלו עשרים וארבעה אל היקר הנכבד [...] ר' יצחק בן כבוד החכם [...] ר' אברהם שצ"ו חדאד וסיימתים ביום שני שבעה עשר יום לירח אדר שנת חמשת אלפים ועשרים לבריאת עולם בברגש [...]".

המסורה הגדולה בכל עמוד כתובה בקישוטי מיקרוגרפיה. גם טקסט המסורה בתחילת הספר ובסופו, ובין שלושת חלקי התנ"ך, כתוב במיקרוגרפיה בדפי "שטיח" צבעוניים, הכוללים צורות גיאומטריות ומוטיבים מעולם הצומח.

סדר ספרי התורה ונביאים הוא הסדר שנתקבל לימים בדפוסים, סדר כתובים שונה מהמקובל ואינו תואם לסדר שבמסכת בבא בתרא והוא: דברי הימים, רות, תהלים, איוב, משלי, שיר השירים, קהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא ונחמיה.

ציוני הסדרים והפרשיות מעוטרים בזהב ובצבעים וקצתם מעוצבים כאיורים לטקסט (137ב, 153ב, 248א, 252ב ועוד).

ציון בעלים מופיע בעמוד 427א: "קנה ר' אברהם הכהן בר כבוד ר' מעזיה הכהן זלה"ה אלו הארבעה ועשרים מן ר' צדקה בר כבוד ר' אברהם" (יתכן שהבעלים היו קראים).

בשנת תשכ"ב (1962) נמכר כתב היד במכירה פומבית בלונדון, ובה בשנה נרכש למען בית הספרים בסיועם של "קרן התרבות אמריקה-ישראל" ושל מר נ"ז ויליאמס מירושלים.

 

כתר דמשק