כתבי יד > היסטוריה > פנקס קהילת הלישוי > פנקס קהילת הלישוי