אוספים וארכיונים > אסיפת בחירות > אסיפת בחירות > פעילויות חינוכיות > "ההורים שלנו מצביעים ש"ס", כרוז בחירות של תנועת ש"ס

"ההורים שלנו מצביעים ש"ס", כרוז בחירות של תנועת ש"ס

 

על הכרזה
כרזת בחירות שפרסמה מפלגת ש"ס בשנת 1992. הכרזה כתובה לכאורה על ידי ילדים שפונים אל הבוחרים. הכרזה מזכירה לבוחרים שעתידם בידי מי שמחזקים את מערכת החינוך שהקימה ש"ס.
הדמויות שבכרזה מייצגות בצורה חד משמעית ללא ספק ילדים בני עדות המזרח ובכך מודגש קהל היעד של המפלגה.
​ ​
קשרים לתוכנית הלימודים - אזרחות
•​​​ זהויות של אזרחים וקבוצות במדינת הלאום היהודית.
•​​​​ עיקרון שלטון העם - שלטון יציג, נבחר, ומתחלף.​
•​​​ תרבות פוליטית - החברה הישראלית.​
•​​​ שיטת הממשל הפרלמנטרית בישראל - בחירות, מפלגות וקבוצות אינטרס, דמוקרטיה פנימית, המערכת הרב מפלגתית, תמורות ביחס החברה למפלגות.​
הצעות למורים (לחטיבה העליונה)
פריט זה  פורסם על ידי מפלגת ש"ס ומדגיש את אחד ממוקדי העשייה המשמעותיים שלה – תחום החינוך. מומלץ לשלב כרזה זו, יחד עם כרזות של מפלגות אחרות, כדי להציג סוגים שונים של תעמולת בחירות ודרכי שכנוע של המפלגות לקראת הבחירות.
כדאי להדגיש את השימוש שנעשה כאן בילדים מתוך מטרה לשכנע את ההורים שיעשו טוב לילדיהם אם יצביעו בעד ש"ס.​ ​
​ ​
נקודות לדיון:
 •​ מי פרסם את הכרזה?​
 •​ מה מטרת הכרזה?​
 •​ מה המסר המרכזי שמעבירה הכרזה? ​
 •​ מה דעתך? האם המסר הזה משכנע עבור קהל היעד של ש"ס? האם הוא משכנע אותך?​ ​