אסיפת בחירות > פעילויות חינוכיות > קריאה לבוחר התימני להצביע מפא"י / 1949, עמוד השער + עמוד 10.

קריאה לבוחר התימני להצביע מפא"י / 1949, עמוד השער + עמוד 10.

 

על הכרזות

אלו עמודים מתוך חוברת שפורסמה לקראת בחירות 1949 מטעם מפאʺי. בחוברת פונה המפלגה אל הבוחר התימני שיבחר בה. החוברת מונה את פעולות המפלגה ומציגה את מצע המפלגה. בחוברת מופיעות מחמאות לבני העדה התימנית וכן ביקורת כלפי המעומדים האחרים במערכת הבחירות.

קשרים לתוכנית הלימודים - אזרחות

מדינת ישראל – מדינה יהודית:
•​ עמדות שונות לגבי אופיה הרצוי של המדינה.
•​​ זהויות של אזרחים וקבוצות במדינה.​
נושא בחירה: דת, חברה ומדינה.
 
הצעות למורים (לחטיבה העליונה)

הפריט מאפשר דיון עומק על זהויות של אזרחים וקבוצות במדינה ועל אופייה הרצוי של המדינה. כמו כן, פריטים אלה רלבנטיים לנושא הבחירות בהקשר של דת, חברה ומדינה.

לאחר הדיון הפותח בנושא, מומלץ שהתלמידים יעיינו בקריאה לבוחר התימני.

​לאחר מכן, ניתן לשאול את התלמידים לדעתם על הטקסט: ​
מתי  הוא נכתב?
•​ מה הטקסט מבקש להשיג?
•​ לאיזו קבוצה הטקסט פונה?
•​ איזה תפקיד/מעמד מייחסת מפאʺי לציבור התימני?
•​​ מה מצבה של העדה התימנית לפי מפאʺי?​
•​​ בהקבלה להיום, האם ישנן קבוצות באוכלוסייה אשר עונות על המאפיינים שמפאʺי  מייחסת לעולי תימן?​
•​​ האם היינו רואים טקסט כזה היום? למה כן? למה לא? אולי היום טקסטים כאלה מופיעים בשפת המקור של האוכלוסייה?​
•​​ מה הדומה  ומה השונה בין קבוצות עשר עונות על המאפיינים שמפא"י מייחסת לעולי תימן?​