הספרים

שאול טשרניחובסקי פרסם בימי חייו ספרים רבים וגם לאחר מותו ראו אור יצירות נוספות. לרשומות הקטלוג של הספרים אותם פרסם טשרניחובסקי, לחצו כאן.
 
מתוך הספרים האלה, סרקה מחלקת הדיגיטיזציה של הספרייה הלאומית עשרות ספרים. אתם מוזמנים לעיין בהם ו"לדפדף" בצורה מקוונת. נצלו את האוצר הבלום הזה (במגבלות תנאי השימוש) כדי להכיר את יצירתו של אחד מגדולי המשוררים העבריים בעת החדשה.