לאה גולדברג > יצירתה > מחקר > קומדיה דל'ארטה > על אודות הקומדיה דל'ארטה

על אודות הקומדיה דל'ארטה

 קומדיה דל'ארטה: תיאטרון האפשרויות

טיוטה במכונת כתיבה להרצאה שהכינה גולדברג בשנת 1964 על אודות הקומדיה דל'ארטה.

נדפס תחת הכותרת "קומדיה דל’ארטה: תיאטרון האפשרויות" בכתב העת "תיאטרון", גיליון יג, 1964.

 קומדיה דל'ארטה