חדש במחלקה

בעמודים הבאים מוצגים פריטים ייחודים המצויים במחלקת הארכיונים, והסיפורים המרתקים שלצדם.