אוספים וארכיונים > ארכיונים > ארכיונים אישיים

ארכיונים אישיים

 ארכיונים אישיים במחלקה לארכיונים בספרייה הלאומית

 
ברשימה שלפנינו כ-400 ארכיונים אישיים, רובם הגדול של יהודים, שפעלו והשפיעו בתחומים שונים ומגוונים: מנהיגים ציוניים, רבנים, מדענים, פילוסופים, סופרים ומשוררים, עיתונאים, מבקרים ואחרים. כמו כן יש לציין כי ברשות הספרייה גם ארכיונים מוסדיים וביניהם ארכיון ידע עם, ארכיונים של קהילות ועוד. 
  

הארכיונים בגדלים שונים: מצרור לא-גדול של מסמכים ומכתבים ועד עשרות מטרים של מכלי ארכיון גדושים. במקצת הארכיונים איסוף החומר המקורי והמשני נמשך, ואל מקצתם (כגון ארכיון מרטין בובר, ש"י עגנון, אלזה לסקר-שילר) מצורפים גם אוספי ספרים.

 

לרוב הארכיונים ישנן רשימות מצאי; אך מכיוון שהארכיונים הגיעו לספרייה בתקופות שונות וסודרו בתקופות שונות, אין אחידות באופן הכנתן. לחלק מן הארכיונים אין עדיין רשימות מצאי כלל. כיום אנו בעיצומו של תהליך הסבת הרשימות הקיימות למדיה דיגיטלית בתוכנת אלף שהותאמה לצורכי רישום ארכיון, כלומר התייחסות להיררכיה ולהקשר. ההסבה לתוכנת אלף מאפשרת נגישות גבוהה יותר לתכני הארכיונים, ויעיד על כך השימוש הגובר והולך בחומר בידי חוקרים, סטודנטים וקוראים מן הארץ ומן העולם. 

 

רשימת הארכיונים עם תאור קצר של תכולתם תקושר בקרוב לרישום המפורט ההולך ומתהווה בתוכנת אלף. מהלך זה בוודאי יגביר את המודעות לקיום חומר ייחודי זה בספרייה.