מהו ארכיון?

מהו חומר ארכיוני?
לפי חוק הארכיונים (1955) חומר ארכיוני הוא "כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר וכל תרשים, דיאגרמה, מפה, ציור, תו, תיק, תצלום, סרט, תקליט וכיוצא באלה - (1) המצויים ברשותו של מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית, להוציא חומר שאין לו ערך של מקור;  (2) המצויים בכל מקום שהוא ושיש בהם ענין לחקר העבר, העם, המדינה או החברה, או שהם קשורים לזכרם או לפעולתם של אנשי שם";
 
מהו ארכיון?
ארכיון הוא מכלול החומר הארכיוני שנוצר כתוצאה מפעילותו של אדם או של ארגון. ארכיון הוא גם שם המקום שבו מאוחסן חומר ארכיוני, לדוגמא, ארכיון המדינה.
 
מהו ארכיון אישי?
ארכיון אישי כולל את כל החומר הארכיוני שנוצר כתוצאה מפעילותו של בעל הארכיון במהלך חייו, לדוגמא: תעודות אישיות, מסמכים, התכתבות, כתבי יד, תצלומים וחומר דיגיטלי. לעתים נמצאים בארכיון האישי אוספים שונים שבעל הארכיון אסף במשך חייו.
 
מהו אוסף ארכיוני?
אוסף הנו קבוצה של תעודות ארכיוניות, תצלומים, גזרי עיתונות או כל חומר ארכיוני אחר, שנוצר באופן מלאכותי על ידי מוסד או אישיות. הקשר בין הפריטים באוסף, להבדיל מן הארכיון, הוא על בסיס הנושא המשותף להם. לעתים האוסף הנו חלק מארכיון אישי או ארכיון מוסדי, כאשר הוא נוצר במסגרת פעילותה של אותה אישיות או פעילותו של המוסד.
 
חלקים קטנים של ארכיונים אישיים או מוסדיים, שאינם שלמים, ושחלק הארי שלהם נמצא ברשות מוסדות אחרים, מכונים גם הם בשם "אוסף".