אוספים וארכיונים > ארכיונים > כתב העת "עכשיו"

כתב העת "עכשיו"

כתב העת "עכשיו", בעריכתם של ברוך חפץ ופרופ' גבריאל מוקד, החל להופיע במחצית השנייה של שנות ה-50 וממשיך לצאת באופן לא סדיר עד עצם היום הזה. בין היתר, שימש כתב עת זה כאכסניה הספרותית  של דור היוצרים המכונה 'דור המדינה' בספרות העברית. כתב העת ערך גם מפגשי קוראים, ניהל מאבקים חברתיים וספרותיים ובינו ובין כתבי עת אחרים וחבורות ספרותיות שונות התקיימו הן יחסי ידידות והן עימותים חריפים. העורך, פרופ' מוקד, היה גם מעורב ביוזמות פוליטיות שונות שכללו הקמת תנועות שמאל קטנות חוץ-פרלמנטריות ופרסום כתבי עת. דרכו של "עכשיו", הנמשכת יותר מחמשים שנה, ידעה חוסר רציפות והפוגות, בעיקר בגלל קשיים כלכליים, שכן בעיקרו של דבר כתב העת לא מומן על ידי קרנות ציבוריות או גורמים ממסדיים, על אף חשיבותו המוכחת.
 
כתב העת "עכשיו" היה במה ראשונה לדורות של משוררים וסופרים שעד מהרה הפכו ליוצרים בולטים בתרבות העברית. במבט היסטורי, ידעו עורכי "עכשיו" לגלות כישרונות חדשים ולבשר על מגמות חדשות בשירה העברית, התחום שבו כתב העת בלט באורח מיוחד. משוררים כדליה רביקוביץ', יאיר הורביץ, מאיר ויזלטיר, אהרון שבתאי, מאיה בז'רנו ורוני סומק פרסמו בו בראשית דרכם וגם בהמשך הקריירה הספרותית שלהם.
 
אוסף כתב העת "עכשיו" כולל בעיקר מאות מכתבים של סופרים, משוררים, הוגים, עורכים וחוקרי ספרות. בולטים בו מכתבים של המשורר דוד אבידן, המתאפיינים בהומור פרוע ומשקפים יחסי חברות קרובים עם גבריאל מוקד, משנות החמישים ועד מותו של אבידן. עניין מיוחד מתגלה במכתבים של עמוס עוז מראשית דרכו הספרותית, וכן במכתבים של א"ב יהושע ואהרן אפלפלד, שגבריאל מוקד הוציא לאור את ספרו הראשון, "עשן", בהוצאת "עכשיו". כותבים חשובים נוספים שמכתביהם מצויים באוסף כתב העת הם פרופ' שלמה אבינרי, פרופ' גרשם שלום, המחזאי יוסף מונדי, המשוררים אורי צבי גרינברג, מאיר ויזלטיר, יאיר הורביץ, יונה וולך, מקסים גילן, דליה הרץ, סופרים וחוקרים כגון יצחק אורפז, פרופ' דן מירון, אורי אבנרי, אהרון אמיר, ועוד רבים. בנוסף, כולל האוסף כמה עשרות כתבי יד של חלק מהיוצרים שהוזכרו, כתבי יד של יצירות מקוריות שנשלחו לפרסום בכתב העת במשך השנים.

NLI_ImageGallery
NliImageGallery