אוספים פרטיים

הארכיון המרכזי כולל כיום יותר מ-300 אוספים פרטיים מהמאה ה-16 ועד המאה ה-20, מכל רחבי העולם. רשימת האוספים, וכן כלי עזר לחיפוש ברובם, זמינים באתר הארכיון המרכזי:
http://cahjp.nli.org.il/search-holdings​ ​