תימן

חומר מקורי
מסמכים פרטיים אחדים (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20).
 
מיקרופילם
מכתבים מקהילות תימניות לחכם באשי (הרב הראשי) בתורכיה (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20).