רודזיה

​חומר מקורי
ארכיונים של ועד שליחי הקהילות היהודיות ברודזיה (1978-1944); הקרן הקהילתית (1977-1950); תנועות נוער שונות (1973-1938); קהילות וארגונים יהודיים בבולוואיו: הקהילה העברית (1973-1895), חברה קדישא (1973-1895), הקהילה היהודית הפרוגרסיבית ואגודת הנשים שלה (1977-1956); תיקים של בית הספר כרמל (1976-1961) ושל ארגונים ומוסדות יהודיים שונים (1976-1890); תיקים של הקהילה היהודית בסולסברי: הקהילה העברית (1977-1895), הקהילה העברית הספרדית של רודזיה (1973-1934), הקהילה היהודית הפרוגרסיבית (1972-1969); תיקים של בית הספר היהודי "שרון" ושל ארגונים אחרים; תיקים של הקהילה היהודית של מידלנדס (1975-1898) ושל הקהילה היהודית של קופרבלט (1963-1960).