פולין

האוסף הפולני נוגע לפולין בגבולותיה כפי שהיו בין שתי מלחמות העולם. החומר הוא בפולנית, גרמנית, רוסית, עברית ויידיש, ומכסה את התקופה שבין המאה ה-15 למאה ה-20. 
 
חומר מקורי
פנקסים מבנדין, צ'מפין, גרודז'יסק שליד פוזנן, רייביץ, שְׁוֶורְזֶנְץ, פוזנן, ראקוב שליד מינסק, ויילן ו-ורשה, ומסמכים כגון כתבי קיום, תקנות, צווים, רשימות אוכלוסין, תעודות קהילתיות, מכתבים וכו' מביאליסטוק, בידגושץ', דז'ייוויינישקי, גרודיסק, ירוצ'ין, קטוביץ, קוז'מין, קרקוב, קרוטושין, ליסה, לובלין, לבוב, לבובק, מישלוביצה, אובורניקי, אוסטרוב, ויילקופולסקי, פלשב, פוזנן, רוויץ', סרנובה, סווז'נדז, שרודה, טורון, וארשה, ורונקי ואחרים. 
 
מיקרופילם וצילומי מסמכים
רוב החומר הפולני נמצא על מיקרופילם ונוגע ליותר מ-1,500 מקומות בפולין, שהאופייניים ביותר בהם הם בנדין, בוצ'קי, לבוב, לובלין, לודז', קרקוב, רדום, טומאשוב מאזובייצקי ו-ורשה. חלק מהמיקרופילמים מכילים חומר שמקורו בארכיוני ה קהילות היהודיות דוגמת ברזנה, חשאנוב, דראזנה, קלבן, קוריץ, קרקוב, לודז', לובלין, לוצק, לבוב, אוסובה, רובנה, סטפאן ו-וילנה. רוב החומר הוא ממקור לא-יהודי, מארכיונים ממשלתיים ומאוספים של משפחות אצולה פולניות, שרבים מהם משולבים כעת בארכיונים ממשלתיים, כולל חוזי חכירה  ופעילויות מסחר, תכתובות, תלונות ובקשות של יהודים; החומר כולל גם מסמכים משפטיים הנוגעים לקהילות ולפרטים יהודיים כאחד, כלומר כתבי קיום, צווים ורישומי מיסים (מהמאה ה-16 עד המאה ה-18); אוסף נרחב של תעודות מהתקופה שאחרי חלוקת פולין בין רוסיה, פרוסיה ואוסטריה במאה ה-18, כגון צווים והוראות, תכתובות בין הקהילות לרשויות, וכן דוחות של הקהילות ואודותיהן, תקנות קהילתיות, ענייני כספים, נתונים סטטיסטיים, חברויות, בחירות למועצות קהילתיות, מינוי רבנים, חינוך, אגודות וולונטריות (צדקה, תרבות, ספורט, פוליטיקה, נשים), סכסוכים פנימיים וכו'; ספרי רישום של לידות, נישואין ופטירות מקהילות באזור קרמניץ, רישום של לידות, נישואין ופטירות בארכיונים ממשלתיים בלבוב (כיום לביב) מקהילות בגליציה המזרחית; תעודות על בתי הספר היהודיים בברודי ובלמברג; תעודות על פליטים יהודיים שנמלטו לגליציה מהאימפריה הרוסית אחרי הפוגרומים של שנת 1881, כולל נתונים סטטיסטיים ומסמכים על אלימות נגד יהודים במערב גליציה ב-1898; אוסף עשיר של תיקים מהתקופה שבין שתי מלחמות העולם, רובם מהארכיונים בלבוב ובסטניסלבוב (כיום איוונו-פרנקיבסק), המכילים מידע על הקהילות בקולומיאה, אוטיניה, סטניסלבוב, טרנופול, טלוּמץ', זאבלוטוב וכו'; תיקים ממשרד החוץ הגרמני על יהדות פולין (1931-1892).
 
מידע נוסף על החומר הפולני ניתן למצוא במדריך: ראו http://cahjp.huji.ac.il/content/poland-jewish-communities את תוכן כרטיסי קטלוג הנוגעים לגליציה ניתן למצוא באתר 'יהדות גליציה ובוקובינה'.
 
רשימות מצאי
רשימות של תיקים הנוגעים ליהודים מארכיונים בפולין ובאוקראינה, כגון הארכיונים הממשלתיים בביאליסטוק, קיילצה, קרקוב, לובלין, לבוב, לוצק, פוזנן, רדום, רובנה, ז'שוב, סובאלק, סטניסלבוב (כיום איוונו-פרנקיבסק), טרנופול, ורשה וספריית צ'רטוריסקי בקרקוב.