פורטוגל

מקור ומיקרופילם
ארכיון הקהילה היהודית בליסבון (1974-1874) המכיל תקנונים, ספרי פרוטוקולים, תכתובות וכו'; ארכיוני הקהילות היהודיות בברגנסה, פארו ופורטו (1948-1915), שהוקמו על ידי צאצאי אנוסים שחזרו ליהדות; מכתבים מקהילות פורטוגליות לחכם באשי (הרב הראשי) בתורכיה (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20); חומר ממקור לא-יהודי הנוגע ליהודים מה-Arquivo Nacional do Torre do Tombo בליסבון, מהגנזך המלכותי (מהמאה ה-13 עד המאה ה-16) ותיקים ממשפטי אינקוויזיציה מליסבון, מאבורה ומקוימברה (מהמאה ה-16 עד המאה ה-18).
 
רשימות מצאי
רשימה של חומרים הנוגעים ליהודים ב-Arquivo Nacional do Torre do Tombo בליסבון ובארכיון ההיסטורי של פורטו (מהמאה ה-13 עד המאה ה-17).