פרו

חומר מקורי
תיקים של הארגון הארצי ושל הקהילות האשכנזית והספרדית בלימה (1970-1851); תיקים של בית הספר היהודי לאון פינלו (1973-1949) ושל ארגונים תרבותיים, חברתיים וציוניים, של תנועות נוער, וכן של מבחר עיתונים ופרסומים יהודיים בלימה.