פנמה

תיקים מהקהילה היהודית בפנמה סיטי (1976-1962), ו-Instituto Albert Einstein (1974-1963) וכו'.