יהדות מרוקו - האוסף

חומר מקורי
שתי סדרות תיקים נפרדות: חומר קהילתי המסודר לפי שמות ערים, וחומר פרטי המסודר לפי שמות משפחה; החומר הקהילתי כולל פנקסים של בתי דין רבניים, ספרי חשבונות קהילתיים, שטרי קניין של נדל"ן בבעלות יהודים, מסמכים על חינוך, רווחה וצדקה, וכן חומר הלכתי ורבני; בין הקהילות: קזבלנקה, דבדו, פס, קְסַר אַ-סוּק, מרקש, מקנס, מוגדור, רבאט וספרו (מהמאה ה-18 עד למאה ה-20); החומר הפרטי כולל מסמכים אישיים ומשפחתיים של משפחות יהודיות שונות; תיקים של "כל ישראל חברים" במרוקו הנוגעים לבתי ספר של אליאנס ברחבי מרוקו (1974-1868).
 
מיקרופילם
תכתובות של הנהלת "כל ישראל חברים" בפריז הנוגעות לבתי ספר של אליאנס במרוקו ולמצבם הכללי של היהודים שם (1940-1860); העתקים של פנקסים הנמצאים בידיים פרטיות; מכתבים מקהילות מרוקניות לחכם באשי (הרב הראשי) בתורכיה (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20); תיקים ממשרד החוץ הגרמני על יהדות מרוקו (1917-1905).
 
אוספים פרטיים
בין היתר, רפאל עבו, נציג "אוצר התורה" (1963-1855); יעקב מ' טולידאנו, שר הדתות הישראלי, כולל חומר מטבריה (1960-1820); נלי בן-עטר, נציגת הג'וינט בצפון אפריקה (1947-1940).
 
רשימות מצאי
רשימות של תיקים ושל מסמכים הנוגעים ליהודי מרוקו ב-Archives Diplomatiques בנאנט (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20).