לוב

מיקרופילמים, צילומים ורשימות מצאי
רשימות וצילומים של חומר הנוגע ליהודים בלוב תחת השלטון הקולוניאלי האיטלקי, שנשמרו בארכיון הלאומי המרכזי ברומא; חומר מארכיון ה-Unione delle Comunità Israelitiche Italiane ברומא; מכתבים מקהילות לוביות לחכם באשי (הרב הראשי) בתורכיה (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20); מיקרופילמים ממשרד החוץ הגרמני על יהדות לוב (1917-1915).