ישראל

חומר מקורי
תיקים מעכו, חברון, יפו, ירושלים, צפת (האוסף הגדול ביותר) וטבריה (מהמאה ה-17 עד המאה ה-20), ביניהם פנקסים של בתי דין רבניים ושל כוללים, התכתבויות, תקנונים ומסמכים אישיים (בעיקר בעברית, עם כמה מסמכים בלדינו וביידיש); תיקים של סניף "כל ישראל חברים" בירושלים הנוגעים לבתי הספר של אליאנס בירושלים ולמצב הכללי של יהודים בארץ ישראל (1948-1882); תיקים של בית הספר לחרשים של "כל ישראל חברים" בירושלים (1975-1960) ותיקים של בית הספר אליאנס בחיפה; תיקים של הנהלת האגודה היהודית להתיישבות (יק"א) הנוגעים למושבות בארץ ישראל, ביניהן עקרון, גדרה, חדרה, הרטוב, כפר סבא, כפר תבור, משמר הירדן, מוצא, נס ציונה, פתח תקווה, רחובות, ראש פינה ויבנאל (1919-1897); תיקים של החברה ההיסטורית הישראלית (1969-1924). אוספים פרטיים שונים, ביניהם של רבקה אפאשינר (1965-1937), קרל אלפרט, משפחת הרטום, יצחק ברויאר, בן-ציון דינור, שמואל אטינגר, קורט גרונוולד, ישראל הילפרין; גואלטריו צ'יווידאלי, ג'ינו אנג'לו מוזה דה פאנו, אלכסנדר דושקין, אנג'לו פאנו, משה יהודה הלמן, גאורג קרסקי, יהודה לייב מאגנס, יוסף מייזל, אומברטו נהון, אלפונסו פצ'יפיצ'י, משפחת רופא, דוד שאלתיאל, יעקב מ' טולדנו, אביגדור ויצחק אונא. 
 
מיקרופילם
תכתובת של "כל ישראל חברים" בפריז עם חברת 'העזרה' הגרמנית בנוגע ליהודי ארץ ישראל (1932-1895); צילומים מהארכיונים של העדה הספרדית ועדת המערבים בירושלים (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20); מכתבים מקהילות ארץ ישראל לחכם באשי (הרב הראשי) בתורכיה (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20); תיקים מהארכיונים הממשלתיים בגרמניה, בריטניה, איטליה, פולין, רוסיה, שוויץ ואוקראינה הנוגעים ליהודים בארץ ישראל (מהמאה ה-16 עד המאה ה-20); תיקים ממשרד החוץ הגרמני על יהודים בארץ ישראל (1918-1880).