אירלנד

חומר מקורי
ספר פרוטוקולים של הקהילה היהודית בדבלין (1940-1880); 16 ספרי פרוטוקולים מהקהילה היהודית של לונדונדרי (1984-1900).