עיראק

חומר מקורי
מגוון מסמכים אישיים כגון כתובות.
 
 
מיקרופילם
תיקי התכתבויות עם הנהלת "כל ישראל חברים" בפריז בעניין בתי הספר של אליאנס בעיראק ומצבם הכללי של היהודים שם (1939-1864); מכתבים מקהילות עיראקיות לחכם באשי (הרב הראשי) בתורכיה (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20), כולל מכתבים מרבי יוסף חיים (בן איש חי).