איראן

חומר מקורי
תיקים של בתי ספר של "כל ישראל חברים" בהמדאן (1968-1900), כולל חומר על בורוג'רד, גארוס, כרמאנשאה, נהוואנד, סנה, טוסרקאן (1983-1946); איספהאן (1960-1903); טהראן (1958-1900) ויאזד (1960-1920); מסמכים שונים מהעיר יאזד, בעיקר כתובות. 
 
מיקרופילם
תיקי התכתבויות של הנהלת "כל ישראל חברים" בפריז בעניין בתי הספר של אליאנס באיראן ומצבם הכללי של היהודים שם (1940-1888); תיק על פעילויות של "אוצר התורה" בטהראן (1962-1943); מכתבים מקהילות פרסיות לחכם באשי (הרב הראשי) בתורכיה (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20); תיקים ממשרד החוץ הגרמני על יהדות איראן (1917-1911).