הודו

חומר מקורי וצילומים
 
פנקסים, מסמכים ותצלומים מקהילות, מבתי כנסת ומבתי ספר באליבג (1960-1907), בומביי (1975-1884), קוצ'ין (מהמאה ה-18 עד המאה ה-20), ננגון (1946-1920), פנוול (1971-1920), פארור, פוינד (1965-1930), פונה (1927-1923), רוודנדה (1937-1873) ותנה (1975-1884), בעיקר באנגלית, במלאיאלי ובמהרטי.