יוון

חומר מקורי
תיקים מארכיוני קהילות אתונה (1941-1916), קוואלה (1938-1897), קומוטוני (1941-1914), סלוניקי (1700, 1941-1882), וולוס (1958-1910), זקינתוס (1958-1913) ויאנינה (1944-1814), בצירוף תיקים אחדים מאוספים אחרים הנוגעים ליהודי רודוס (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20). האוסף הגדול מבין האוספים לעיל הוא של סלוניקי.
 
מיקרופילם
תיקי התכתבות של הנהלת "כל ישראל חברים" בפריז הנוגעים לבתי הספר של אליאנס ביוון ולמצב הכללי של היהודים שם (1940-1863); מכתבים מקהילות יווניות לחכם באשי (הרב הראשי) בתורכיה (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20); מיקרופילמים בודדים של רשומות משרד החוץ הבריטי השמורות בארכיון הציבורי הבריטי בלונדון; תיקים ממשרד החוץ הגרמני (1919-1914) והארכיון הלאומי הרוסי במוסקבה (מהמאה ה-19).