פינלנד

מיקרופילם וצילומי מסמכים

מיקרופילם וצילומי מסמכים של פנקסים ושל מסמכים מקהילות הלסינקי (1944-1865), סוובורג (מהמאה ה-19) וטורקו (1989-1989), מארכיונים פיניים ורוסיים.