אל סלבדור

חומר מקורי
מסמכים של הקהילה היהודית ושל הארגון הציוני (1975-1935).