מצרים

חומר מקורי
מסמכים העוסקים בחינוך ובענייני הקהילה במצרים בכלל ובקהיר ובאלכסנדריה בפרט (מהמאה ה-19 עד המאה ה-20), כולל שני פנקסים מבית הדין הרבני באלכסנדריה (1866-1864); דוחות על בתי הספר של "כל ישראל חברים"; סקר על מצב יהדות מצרים בשנת 1957, תיקים של האגודה לחקירה היסטורית של יהדות מצרים (משנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20); מכתבים מהרבנות הראשית בקהיר לרבנות אלכסנדריה, רשימות נישואין מקהיר (כולל של קראים) וכן כרזות של הקהילה האשכנזית בקהיר.

 

 
מיקרופילם וצילומי מסמכים 
אוסף בן-זאב (מהמאה ה-10 עד המאה ה-20), הנוגע לקהילה היהודית של קהיר, מוסדותיה ונכבדיה, וקשריה עם הרשויות; החומר כולל מסמכים על רבי דוד, נכדו של הרמב"ם, על שכונת היהודים בקהיר, על בתי כנסת שונים ועל הקדש של אדמות לעניים; מכתבים מקהילות מצריות לחכם באשי (הרב הראשי) בתורכיה (מהמאה ה-19 והמאה ה-20); תיקים ממשרד החוץ הגרמני על יהדות מצרים (1919-1898).

 

 
רשימות מצאי 
רשימה של חומרים מהקהילה היהודית בקהיר השמורים בישיבה יוניברסיטי שבניו יורק (1961-1886).

 

http://www.nebidaniel.org/