דנציג

חומר מקורי
תיקים מחמש קהילות: אלטשוטלנד (1883-1720), לנפור (1883-1765), מטנבודן (1883-1727), וינברג (1883-1843), דנציג אין דר ברייטגסה (1883-1839), שהתאחדו לקהילת דנציג (1939-1883); תיקים מקהילת טיגנהוף (1936-1858) שנקלטה בקהילת דנציג בשנת 1935. מסמכים של ארווין ליכטנשטיין, ראש קהילת דנציג לשעבר, שארגן את העברת ארכיון הקהילה לישראל ועבד בישראל כעורך דין שייצג תושבים לשעבר של דנציג בתביעות פיצויים. 

 

מיקרופילם
תיקים של הקהילה שצולמו ב-Centrum Judaicum בברלין (1938-1869); תיקים ומסמכים הנוגעים ליהודים שצולמו בארכיון הלאומי בגדנסק (דנציג) (1920-1567). 
 
רשימות מצאי
סיכומים ורשימות מסמכים ותיקים מ-26 קבוצות רשומות בארכיון הלאומי בגדנסק (מהמאה ה-17 עד המאה ה-20).