סין

חומר מקורי
תיקים מארכיון הקהילה היהודית בטינצין (1957-1920); מסמכים ותצלומים הנוגעים לפעילותו של רבי אהרון משה קיסלף (1950-1938), הרב האחרון של חרבין, שהופקדו כולם למשמרת באמת"י על ידי איגוד יוצאי סין בישראל; מסמכים ותצלומים נוספים של מוסדות יהודיים ושל חברי קהילה בולטים בטינצין (בעיקר ברוסית, ומעט ביידיש ובעברית); האוסף של לשכת המידע המרכזית להגירה ליהודי המזרח הרחוק (Daljewcib), המכסה את פעילות הארגון, ראשית בחרבין ואחר כך בשנחאי (1947-1918), כולל אלפי תיקים אישיים (באנגלית, בגרמנית וביידיש); עצי משפחה של משפחות סיניות אחדות ממוצא יהודי, וכן ראיונות עם בני משפחה אחדים.

 

 

איגוד יוצאי סין בישראל