צ'ילה

חומר מקורי

פרוטוקולים, תקנונים ותכתובות של הוועד המרכזי של יהודי צ'ילה (1978-1909); תיקים ארכיוניים של קהילות וארגונים יהודיים מקונספסיון (1970-1931); ארכיון קהילתי מלה סרנה (1966-1936); ארכיונים של קהילות ספרדיות, אשכנזיות ו"בני ישראל" (ממוצא גרמני), וכן של ארגונים יהודיים מסנטיאגו דה צ'ילה (1989-1975); ארכיונים של קהילות וארגונים יהודיים מטמוקו (1960-1916); ארכיון של הקהילה היהודית מוולדיביה (1961-1938); ארכיונים של קהילות וארגונים יהודיים מוולפראיסו (1969-1916).