בורמה

חומר מקורי
פנקס רישום לידות ופנקס רישום פטירות מרנגון (1970-1893).