בוליביה

חומר מקורי
תיקים מהקהילה היהודית דוברת הגרמנית בקוצ'במבה (1988-1945)