יהדות אוסטריה

חומר מקורי
ארכיון הקהילה היהודית בווינה, האוסף הקהילתי הגדול ביותר ביותר באמת"י, הנוגעת לכל היבטי הפעילות הקהילתית, כגון הנהלת הקהילה, קשרים עם קהילות אחרות ועם הרשויות, מעמד חוקי, עניינים כלכליים, מיסים, נושאים דתיים, מרשם אוכלוסין, חינוך ותרבות, ארגונים פילנתרופיים וחברתיים והגירה; תיקים על V. Internationales Komitee für jüdische Flüchtlinge und KZler  (1951-1947)  תיקים מקהילות אוסטריות אחרות, כמו באדן (1939-1849), לינץ (1938-1870), מיסטלבך (1939-1895), נוילנגבך (1938-1854).

 
 
מיקרופילם וצילומי מסמכים

ארכיון הקהילות ובתי הספר היהודיים בבורגנלנד (מהמאה ה-18 עד המאה ה-20); תיקים של בית המדרש לרבנים בווינה (1938-1891) ושל ה-(1938-1901) Union österreichischer Juden; חומרים מה-Haus, Hof-und Staatsarchiv, Wien הנוגעים ליהודי אוסטריה ולחלקים אחרים של "האימפריה הרומית הקדושה".

 
רשימות מצאי

רשימות של חומרים הנוגעים ליהודים מארכיונים ממלכתיים ועירוניים, וכן של אוספים יהודיים ב"מרכז לשימור אוספים תיעודיים היסטוריים" במוסקבה (ארכיון אוסובי).

 
אוספים פרטיים
מכתבים של בני משפחת וולף הנודעת מהעיר אייזנשטט.