אוספים וארכיונים > ארכיונים > מצפונות הארכיונים > אוסף גוש אמונים בספרייה הלאומית

אוסף גוש אמונים בספרייה הלאומית

ראשיתה של תנועת גוש אמונים
גוש אמונים דף קשרתנועת גוש אמונים הוקמה בחודש פברואר 1974, חודשים אחדים לאחר מלחמת יום הכיפורים. התנועה פעלה ליישוב יהודים ביהודה ושומרון וברצועת עזה, בהנהגתו הרוחנית של הרב צבי יהודה קוק, ראש ישיבת "מרכז הרב" בירושלים. התפיסה המנחה של התנועה הייתה דתית-משיחית, מתוך אמונה שיישוב כל חלקי ארץ-ישראל ההיסטורית יחיש את ביאת המשיח ואת גאולת עם ישראל. דברים ברוח זאת מופיעים כבר במסמך הייסוד של התנועה, שכותרתו "גוש אמונים, תנועה לחידוש ההגשמה הציונית".

תנועה אופוזיציונית
על אף שהתנועה קמה מתוך תפיסה דתית והתאפיינה ברגשות משיחיים-גאוליים, נטלו בה חלק מראשיתה גם חילונים והיא זכתה לתמיכה מצדם של אישי ציבור חילונים מהימין הפוליטי. גוש אמונים החלה לפעול על רקע המשבר הלאומי בעקבות מלחמת יום הכיפורים. אנשיה פעלו נגד הסכמי ההפרדה בין ישראל וסוריה ברמת הגולן, ואף ניסו להתיישב בקוניטרה. עד מהרה החלו אנשי גוש אמונים לנסות להתיישב בשומרון. המאמצים נמשכו עד סוף שנת 1975, במאבק נגד ממשלת ישראל, ובסופו של דבר עלה בידיהם לקבל אישור להתיישבות ראשונה בשומרון.

בעקבות המהפך בשנת 1977
בשנת 1977, עם עליית הליכוד לשלטון, החל שלב חדש בפעילות של גוש אמונים, שכן כעת זכתה התנועה לתמיכה מצד ממשלתו של מנחם בגין. במהלך שנות ה-80 חדלה גוש אמונים להתקיים אך אנשיה מילאו את שורותיהן של מפלגות בימין, הן מפלגות דתיות והן מפלגות חילוניות. השפעת התנועה, רעיונותיה, ובעיקר האישים שצמחו בה ניכרת בחיים הציבוריים של מדינת ישראל עד היום.

אוסף החומרים המקוריים של גוש אמונים בספרייה הלאומית
באוספי הספרייה הלאומית שמור אוסף של חומרים מראשית ימיה של תנועת גוש אמונים. האוסף הוא פרי עבודת שדה של ד"ר גדעון ארן, סוציולוג מהאוניברסיטה העברית. ד"ר ארן עקב אחר גוש אמונים מראשיתה של התנועה והיה עד ישיר לפעולותיה, כחוקר המשתלב בסביבה שהוא מבקש לחקור. החומרים שארן אסף באותם ימים ראשונים וכן בשנים שלאחר מכן, הם תיעוד ייחודי וחשוב ששימש אותו לעבודת הדוקטורט שלו ולספר שראה אור בשנת 2013, "קוקיזם: שורשי גוש אמונים, תרבות המתנחלים, תיאולוגיה ציונית, משיחיות בזמננו" (בהוצאת כרמל). כך כולל אוסף גוש אמונים בספרייה הלאומית עלונים ומנשרים, מודעות, הזמנות להפגנות ולצעדות, חומרי הסברה והודעות לעיתונות. כל אלו הם עדות ראשונית, מקורית ורבת-ערך לשנות הפעילות הראשונות של תנועת גוש אמונים.
NLI_ImageGallery
NliImageGallery