אוספים וארכיונים > כתבי יד > תנאים להזמנת צילומים כתב יד מהספרייה הלאומית

תנאים להזמנת צילומים כתב יד מהספרייה הלאומית

​בהסכמתי אני מתחייב:

 

1​. הצילומים יהיו לשימוש פרטי בלבד.​
2​. הצילומים יהיו לשימוש המבקש ואין למסור אותם לאחר ללא רשות הספרייה הלאומית.​
3.​ לא לפרסם בשום אופן את הצילומים, בין בשלמות בין באופן חלקי, ללא אישור בכתב ממחלקת כתבי-היד.​
4.​ לציין בכל פרסום המסתמך על צילום זה את הסיגנטורה המלאה של כתב-היד, ואת היותו שייך לאוסף הספרייה הלאומית, וכן את מספר הסרט במחלקה.​
5.​ למסור שני עותקים של הפרסום למחלקת כתבי היד, בנוסף לעותקים החייבים להימסר על פי החוק לספרייה הלאומית.​
6.​ מחירים לצילום ו/או סריקה ודמי הרשאה להכנת צילום ישולמו לספרייה הלאומית לפי התעריפים שהיא קובעת. מחירון​
7.​ הספרייה הלאומית תוכל, אם תרצה, להעלות את הגרסה הדיגיטלית של כתב-היד לאתר שלה באינטרנט לאחר שעברו ששה חדשים מאז שנסרק.