​פרסומים

 ​פרסומים של המכון לתצלומי כתבי יד עבריים

​פרסומים של מחלקת כתבי היד בין השנים 1957 ו-1968, פרסם המכון לתצלומי כתבי יד עבריים שלושה קטלוגים של כתבי יד עבריים נבחרים. קטלוגים אלה בדרך כלל אינם כוללים כראוי תיאורי כתבי יד עבריים שפורטו בקטלוגים קודמים. הקטלוג של ספריית הוותיקן, לעומת זאת, כולל תיאורים של כל כתבי היד העבריים שבאוספי הספרייה, לרבות אלו שתוארו על ידי אסמני בלטינית. בכל שלושת הקטלוגים, כתבי היד העבריים מתוארים בקצרה. מאז המכון הדפיס גם כמה ספרים נוספים, כולל קטלוגים מפורטים.
רשימת תצלומי כתבי-היד העבריים במכון / ... מאת נ. אלוני וד.ש. לוינגר: חלק א. כה"י בספריות אוסטריה וגרמניה. תשי"ז. 78, [2], III ע’, [8 לו"ת], פקס’. 8.
חלק ב. הכ"י בספריות בלגיה, דנמרק, הולנד, ספרד ושוייצריה. תשכ"ד. 202, XII [15 לו"ת].
חלק ג. כתבי היד שבספריית הוואטיקן. תשכ"ח. 140, [3], IX 30 לו"ת.
 
 
מדריך בעברית ובאנגלית לשימוש בקטלוגים של המכון לתצלומי כתבי יד עבריים, המשוכפלים במיקרופיש. כולל רשימה של כל האוספים המצולמים עד 1989.
 
 
רוב התיקונים נעשו בידי צוות המכון לתצלומי כתבי יד עבריים ומומחים אחרים. 
מאמרים על כתבי יד עבריים, רובם תדפיסים מכתב העת קרית ספר.
 
 
 
למידע נוסף על אוספי כתבי יד עבריים: