אוספים וארכיונים > כתבי יד > תנאים לעיון בכתב-יד מקורי

תנאים לעיון בכתב-יד מקורי

בהסכמתי אני מתחייב:

 

 •  להימנע מלצלם את כתב-היד (בחלקו או במלואו) ללא אישור בכתב ממחלקת כתבי-יד.
 • למלא את ההנחיות עיון בכתבי-יד, כדלהלן:
1.​ יש לצמצם למינימום את המגע הישיר עם הפריט. נייר וקלף רגישים מאוד לרטיבות ולשומן הטבעי שבידיים, המזיק לדפים.​
2.​​ יש להשתמש בכפפות. במידה ולא ניתן להימנע ממגע ישיר בידיים יש לשטוף ולייבש אותן לפני מגע.​
3.​​ יש להימנע מלהחזיק דברי אוכל ושתייה בקרבת הפריט​
4.​​ השתמש תמיד בתמיכה (משקולות, כרית תמיכה, טריז) בכדי להשאיר ספר במצב פתוח. יש להימנע משימוש באבזרים פוגעים לצורך כך (ידיים, משדכים, ספרים אחרים וכו')​
5.​​ יש להתאים את התמיכה בכל פעם מחדש לפתיחה המשתנה בספר.​
6.​ יש להימנע מאילוץ פתיחת הספר בזווית רחבה יותר מיכולתו הטבעית.​
7.​ יש להימנע מלשים חפצים בתוך הספר או על הדפים (ניירות, עטים, פתקים וכו')​
8.​ יש להימנע מלהשתמש במהדקים לחיבור (Paper clips) דפים.​
9.​ יש להימנע במיוחד מלגעת או לשפשף איורים/דיו.​
10.​ יש להימנע מקיפול הפינות​.
11.​ השתמשו אך ורק בעפרון בקרבת הפריט לצורך עריכת רשימותיכם. הימנעו לחלוטין מעטים.
12.​ יש לעבוד על שטח עבודה נקי.​
13.​ יש להשאיר את הפריט תמיד תחת השגחה. לפני עזיבתכם יידעו את הספרנים.
​14. הפריט תועד וצולם לפני שהובא לשימושך. ראה עצמך אחראי לכל נזק שעשוי להיגרם לו בזמן שהוא תחת השגחתך.

 

הנזקים בכתבי יד, ספרים וארכיונים הנם מצטברים,
שימוש לא נכון עלול לגרום לשחיקתם המהירה.