אוספים וארכיונים > כתבי יד > נחלת הכלל ושימוש הוגן

נחלת הכלל ושימוש הוגן

כתבי יד "בנחלת הכלל"

​המונח "נחלת הכלל" מתייחס ליצירות שכבר אינן מוגנות בזכויות יוצרים, ולכן כל שימוש מותר בהן.

 

סעיף 38 לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007, קובע כי יצירה נכנסת לנחלת הכלל בחלוף 70 שנים ממות כל היוצרים שלה. לכן מדיניות הספרייה הלאומית היא כי חזקה על יצירה שהיא בנחלת הכלל אם היא נוצרה לפני למעלה מ-150 שנים.


במידה וכתב היד אותו ברצונך לסרוק נוצר לפני 151 שנה או יותר, (נכון לשנת 2017 עד וכולל 1866 ה'תרכ"ו) הוא בנחלת הכלל ואין צורך לקבל את רשות הספרייה הלאומית לסריקה.

 

"שימוש הוגן"

חוק זכויות יוצרים קובע כי ישנן מטרות שנחשבות לשימוש הוגן, ושעבורן מותר להעתיק חלק קטן מיצירה שעדיין מוגנת בזכויות יוצרים. סעיף 19 קובע כי השימוש ביצירות מוגנות מותר למטרות כגון: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, הבאת מובאות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוכי.

 

אם ברצונך להשתמש בחלק קטן מכתב יד שעדיין מוגן בזכויות יוצרים עבור אחת מהמטרות המותרות בחוק, אין צורך לקבל את רשות הספרייה הלאומית לסריקה.