אוצר כתבי יד תלמודיים > מאמרים נלווים > כתב יד קאופמן של המשנה

כתב יד קאופמן של המשנה

כתב יד קאופמן הינו הנציג השלם המובהק ביותר של מסורת הנוסח הארץ-ישראלית של המשנה, והוא משקף את נוסח המשנה כפי שהתפתח בארץ ישראל לאחר חתימתה על ידי ר' יהודה הנשיא.
​כתב היד השלם החשוב ביותר של המשנה. כתב היד היה ברשותו של דוד קאופמן (1852-1899), ונמסר לאחר מותו עם כל אוסף כתבי היד שלו לספרית האקדמיה ההונגרית למדעים בבודפשט, שם הוא נמצא כיום (מספרו: A 50) מהדורת פקסימיליה שלו יצאה לאור על ידי ג' בר בהאג, 1929, ובצילום מן הצילום על ידי הוצאת מקור, ירושלים תשכ"ח. אין בידינו ידיעות על מוצאו וזמנו של כתב-היד אך על פי פרטים מסוימים בו ניתן לשער שמוצאו מאיטליה. כתב היד כולל ניקוד מלא, שלא נעשה על ידי הסופר. הנקדן של כתב היד אף הגיה אותו בהתאם למסורת נוסח השונה ממסורתו של הסופר, ותיקונים אלו משתקפים יפה בכתב היד. הקונטרס האחרון של כתב היד (עמודים 557-571) אינו מקורי, והוא השלמה מאוחרת.  י' קוטשר קבע את כתב יד קאופמן כמקור הבכיר המייצג את לשון חכמים בארץ ישראל. משום עתיקותו, שלמותו ומסורתו המעולה, נבחר כתב-היד לשמש כ"נוסח הפנים" במהדורות ביקורתיות של המשנה.
 

ספרות לעיון

קוטשר י., לשון חז"ל, ספר חנוך ילון, ירושלים תשכ"ג, עמ' 246-280.
בית-אריה מ., כתב-יד קאופמן של המשנה - מוצאו וזמנו, קובץ מאמרים בלשון חז"ל, ב, ירושלים תש"ם, עמ' 84-99.
רוזנטל ד., משנה עבודה זרה - מהדורה ביקורתית, ירושלים תשמ"א, עמ' 123-130.
רוזנטל ד., 'תרומתה של הגניזה לספרות התלמוד', מדעי היהדות, לח (תשנ"ח), עמ' 276-274.