כנס האוצרים הבינלאומי השני יתקיים בספרייה הלאומית בתאריכים 4-6 בנובמבר 2014.
ההשתתפות בכנס היא למוזמנים בלבד.