השימוש בכרטסת

הקדמה למשתמש בכרטסת "מילון הזהר" של גרשם שלום
צבי לשם
 
הכרטסת בנויה מאלפי כרטיסים המסודרים לפי סדר א-ב. כל כרטיס מתייחס למילה אחת שמופיעה בספר הזהר. בכל "ערך" שלום פירש את המילה (לעתים קרובות בתוספת תרגום לגרמנית), ציין את המקומות שבהם המילה מופיעה בספרות הזהר, הפנה גם למקבילות בספרות קבלית אחרת ואפילו הפנה לאזכורים רלבנטיים בספרות המחקר. לאחר הערכים הרגילים מופיעים נספחים רבים, המחולקים לפי נושאים כגון שמות של אנשים, מקומות וספרים, ראשי תיבות, מספרים וכדומה. חלק מהנספחים אינם מתייחסים לספרות הזהר, אלא לספרות "חוג העיון".
 
על אף שהיום ניתן בקלות למצוא מילים בספר הזהר דרך מאגרי מידע ממוחשבים, הכרטסת עשויה בכל זאת לשמש כלי מרכזי וחיוני לחוקרי הקבלה, כיוון שאפשר לגלות מתוכה את דעתו של גרשם שלום, גדול חוקרי הקבלה של המאה העשרים.
 
כעת, חוקר המבקש לברר מושג זהרי, וכל שכן חוקר העוסק במחקר לשוני של ארמית זהרית, יצטרך לגשת לכרטסת של שלום כשלב הכרחי במחקרו. רק לאחר שהוא לוקח את דעתו של שלום בחשבון יוכל החוקר להמשיך ולבסס את המחקר החדש שהוא מבקש להעמיד.

ברצוני להודות לפרופסור דניאל אברמס על ייעוץ רב בפרויקט זה.
 
 
​​הערות לשימוש בכרטסת

 
 1.
יש לשים לב לכך שהמספרים הרשומים על הכרטיסים הראשונים (137-1) אינם של שלום. הם נוספו יותר מאוחר.​
 2.

לפעמים שלום כתב רק בצד הקדמי (recto) של הכרטיס, אבל בדרך כלל הוא כתב גם על הצד אחורי (verso). ​
 3.


הכרטסת נכתבה על פני שנים רבות וכמעט אי אפשר לקבוע תאריכים לערכים שונים. אפשר לזהות תוספות מאוחרות (משנות ה-70) על ידי כתיבה בעט כדורי במקום בעט נובע, לפעמים בצבע כחול.​
 4.​ מה אנחנו רואים על כרטיס "ממוצע"?​
א)

הערך עצמו (מסודר לפי א-ב, בדרך כלל על כרטיס אחד, כשיש יותר מכרטיס אחד לערך הם ממוספרים על ידי שלום).
ב)​

הגדרה בסיסית בעברית. לפעמים יש כמה הגדרות או מובנים לאותה המילה, ולפעמים שלום אינו כותב את ההגדרה בכלל.​
ג)​ תרגום מארמית לעברית לפי שורשים, וגם צורות שונות של מילים הנגזרות משורש זה.​
ד)​

דוגמאות של הופעת המילה בזהר ותיקוני הזהר לפי כרך, דף ועמוד (כמקובל בהפניות לספר הזהר).​
ה)​


 הפניות לספרים אחרים שבהם מופיעה המלה, בעיקר לספרי קבלה של מאה ה-13, כמו לכתבי רבי משה דה לאון (מחבר הזהר לדעת שלום) ורבי יוסף ג'יקיטליא. יש גם הפניות מאוחרת יותר לקבלה כמו לספר שני לוחות הברית לרבי ישעיהו הורוביץ.​
ו)​ הפניות למאמריו של שלום עצמו.​
ז)​ הערות בגרמנית ובעברית.​
ח)​

 בכרטיסים בודדים יש הערות נוספות של תלמידי גרשם שלום, פרופ' רבקה ש"ץ-אופנהיימר ז"ל ופרופ' יהודה ליבס. ​