אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > נצח ישראל / פרשת תצוה ופרשת זכור

נצח ישראל / פרשת תצוה ופרשת זכור

​בשבת הקרובה, נקרא בשני ספרי תורה. בספר הראשון נקרא את פרשת תצוה, העוסקת בבגדי אהרן ובמלבושי בניו הכהנים. בספר השני נקרא את פרשת זכור, העוסקת במצות זכירת עמלק. את החובה להלחם בעמלק מזכירים לפני פורים כיוון שבימי מרדכי ואסתר נלחמו היהודים בהמן, מזרע אגג מלך עמלק,  ששאף להשמיד את ישראל.

 

​במקרא אנו מוצאים מספר התנגשויות עם עמלק.
א. מלחמת עמלק ברפידים, יהושע נלחם  בעמלק.
ב. מלחמת שאול בעמלק.
ג. מלחמת מרדכי ואסתר נגד המן ומשפחתו.
 
חז"ל ציינו שכל הנאבקים כנגד עמלק הם מצאצי רחל:
רבי פנחס בשם רבי שמואל בר נחמן אומר:
מסורת אגדה היא, ביד בניה של רחל עשו נופל, שנאמר: אם לא יסחבום צעירי הצאן (ירמיהו מט כ).
 
ולמה קורא אותם צעירי הצאן?
לפי שהן קטניהם של שבטים. [ולכך אמר משה ליהושע: בחר לנו אנשים (שמות יז ט). מפני שהוא משבט יוסף, שנאמר בו::את האלהים אני ירא (ברא' מב יח).
ובעשו כתיב: ולא ירא אלהים.
 
זה כתוב בו נער.
וזה כתוב בו קטן.
זה כתוב בו נער, שנאמר: והוא נער את בני בלהה (שם לז ב).
וזה כתוב בו קטן, שנאמר: הנה קטן נתתיך בגוים  (עובדיה א ב).
 
זה גדל בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם,
וזה גדל בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם.
 
זה קבל בכורה ממעשיו הטובים,
וזה אבד בכורתו ממעשיו הרעים.
 
זה כלכל את אחיו,
וזה בקש להרוג את אחיו.
 
זה גדר עצמו מן הערווה ומשפיכות דמים,
וזה טנף עצמו בערוה ובשפיכות דמים.
 
זה הודה בתחיית המתים, שנאמר: ואלהים פקוד יפקוד אתכם (בראשית נ כד).
וזה כפר בתחיית המתים, שנאמר: הנה אנכי הולך למות (שם כה לב).
 
זה נתן נפשו על כבוד אמו, שנאמר: ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו (שם לג ז).
וזה בקש להרוג את אמו, שנאמר : ושחת רחמיו (עמוס א יא).
לכך יפול זה ביד זה.
 
בהפטרה, אשר תקרא בשבת, מסופר על מלחמת שאול בעמלק. מלחמה בה נכשל שאול. שמואל כועס על שאול ואומר לו שבגלל כשלונו הפסיד את המלוכה. "וַיֹּאמֶר אֵלָיו שְׁמוּאֵל קָרַע ה' אֶת-מַמְלְכוּת יִשְׂרָאֵל מֵעָלֶיךָ הַיּוֹם וּנְתָנָהּ לְרֵעֲךָ הַטּוֹב מִמֶּךָּ:  וְגַם נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר וְלֹא יִנָּחֵם כִּי לֹא אָדָם הוּא לְהִנָּחֵם": (שמואל א, טו, כח-כט)
 
בביטוי 'נצח ישראל', מתכוון שמואל לכך שה' הוא נצחי. ה' איננו כאדם שיכולים לפייסו, ולא ישנה את החלטתו לקחת את המלוכה מבית שאול. הביטוי 'נצח ישראל' הפך לכינוי לעם ישראל כעם נצחי, שמאורעות ההיסטוריה לא יכולים לכלותו. בשם זה קרא המהר"ל מפראג לספרו על הגלות והגאולה. וכפי שאנו שרים בפורים:
 
שׁוֹשַׁנַּת יַעֲקֹב צָהֲלָה וְשָׂמֵחָה  בִּרְאוֹתָם יַחַד תְּכֵלֶת מָרְדְּכָי
תְּשׁוּעָתָם הָיִיתָ לָנֶצַח וְתִקְוָתָם בְּכָל דּוֹר וָדוֹר
ְּ
 
 
 
 לפניכם המהדורה הסרוקה של נצח ישראל פראג ש"ס (1600)

 

 

שבת שלום ופורים שמח