אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > דברי ירמיהו / פרשת מטות

דברי ירמיהו / פרשת מטות

השבת, פרשת מטות, נקרא בהפטרה את 'דברי ירמיהו', שהוא הפרק הפותח של ספר ירמיהו, ספרו של נביא החורבן בסוף ימי הבית הראשון. חז"ל דרשו את שמו של ירמיהו כרמז לחורבן ירמיהו – ירם י-ה עשר מסעות נסעה השכינה:

מכרוב לכרוב,
מכרוב למפתן הבית,
ממפתן הבית לכרובים,
מכרובים לשער הקדמוני,
משער הקדמוני לחצר,

 

ומחצר למזבח,

 

וממזבח לגג,
ומגג לחומה,
ומחומה לעיר,
ומעיר להר הזיתים. (ילקוט שמעוני).

 

אמנם, חז"ל ערכו השוואה מעניינת בין ירמיהו למשה רבנו

 

נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך.
וכתיב: ולא קם נביא עוד בישראל כמשה – ואת אמרת כמוך?!
אלא כמוך בתוכחות.
 
אתה מוצא כל מה שכתוב בזה כתוב בזה:
זה נתנבא ארבעים שנה,
וזה נתנבא ארבעים שנה.
 
זה נתנבא על יהודה וישראל,
וזה נתנבא על יהודה וישראל.
 
זה עמדו בני שבטו כנגדו,
וזה עמדו בני שבטו כנגדו.
 
זה הושלך ליאור,
וזה הושלך בבור.
 
זה הוצל על ידי אמה,
וזה הוצל ע"י עבד.
 
זה בא בדברי תוכחות,
וזה בא בדברי תוכחות.
 
בדורות האחרונים התפרסמו שני תלמידי חכמים גדולים שחיברו ספרים בשם 'דברי ירמיהו'. האחד הוא רבי ירמיה לעוו רבה של אויהל. נולד בשנת תקע"א (1811) לאביו רבי בנימין וולף מחבר הספר 'שערי תורה'. כיהן ברבנות בקהילות מגנדורף, וורבוי, אויהל. נפטר בשנת תרל"ד (1874).
השני הוא הרב חיים ירמיהו פלנסברג (תר"ב-תרע"ד; 1914-1841). על תולדות חייו  כתב בנו הרב יצחק ישעיהו פלנסברג בהקדמה לספר דברי ירמיהו על ספר שמות, שיצא בוילנא תרפ"ז (1927):

 

"אם המחבר הזה, מרת טעמא ז"ל, היתה בימי נעוריה עלמה חכמה ויפיפיה ... ותנשא לבחור תורני שהיה אחר כך לסוחר נכבד ... ויחי הצמד הזה שנים בות חיי שלוה ... אך דבר אחד החשיך את אשרם וימרר את חייהם – כי מנע ה' מהם פרי בטן ... עד שנעשתה כבת ארבעים ושבע, אז חשבה מחשבות ועלה על רעיונה להתגרש מאשה ולקחת ממנו גט פטורין, אולי כשתנשא לאיש אחר, תבנה עוד, ויהיה לה ילד. ... אחרי ירחים אחדים נשאה לאיש נכבד ... שמו ר' אברהם פלענסבערג ... והיא כבר קרובה לחמשים ... פעם אחת בליל שבת אחרי אכלם סעודת הלילה, ואישה הלך לבית חברו, נשארה היא יחידה בביתה ... הרכינה ראשה ותרדם. ותרא בחלומה והנה נגש אליה איש, פניו מפיקים רצון ושמחה, ובידו כעין עריבה מכוסה, ויאמר אליה: 'אני ירמיהו הנביא, אל תבכי, הא לך בן ובת'. ויתעלם מפניה. ותקץ והנה חלום. ... ותלד בן בשנת החמישים לימי חייה, בשנת תר"ב, בימי חנוכה ותקרא שמו 'חיים ירמיהו' 'חיים' על שם אביה המנוח הרב ר' חיים ז"ל, והשם 'ירמיהו' הוסיפה לו על שם 'ירמיהו הנביא'. אחרי שנתיים ילדה עוד בת ותקרא את שמה 'חנה צערנא' ותעמוד מלדת".
 
הרב פלנסברג למד בנעוריו בישיבת וולוז'ין. אחרי נישואיו למד בכולל האברכים בקובנה. כיהן כרב ב עיירות דערשוניישאק, ואלבירישאק ובעיר שאקי. כתב ספרים רבים ובהם: 'שאלות חיים' – שאלות ותשובות, 'דברי ירמיהו' – דרשות, 'מרכבות עמי' – פירוש על שיר השירים. עסק גם בספרות ובפילוסופיה וכתב את ספר 'נזר הנצחון' על אגדת הויכוח של רבי יהושע וסבי דבי אתונה ואגדות רבה בר בר חנה. ופירוש לספר 'אור השם' של רבי חסדאי קרשקש.

 

לפניכם צילום השער של הספר 'דברי ירמיהו'

 

                                                                          שבת שלום