אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > שובה ישראל / פרשת וילך

שובה ישראל / פרשת וילך

השבת נקרא את פרשת השבוע הקצרה ביותר, פרשת וילך, הכוללת 30 פסוקים בלבד. ברוב השנים קוראים את פרשת ניצבים (בה 40 פסוקים) יחד עם פרשת וילך. השנה, בה יש שבת בין יום הכפורים לסוכות, נקרא את פרשת האזינו אחרי יום הכפורים. לכן, פרשות ניצבים וילך נפרדות. בשבת זו, שבת תשובה שלפני יום הכפורים, נקרא את הפטרת 'שובה ישראל' שבספר הושע.
לפי מסורת חז"ל, הנביא הושע היה בן לשבט ראובן.
"אמר לו הקדוש ברוך הוא [לראובן] מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה תחלה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחלה. ואיזה? זה הושע שנאמר (הושע יד) שובה ישראל עד ה' אלהיך" 
(בראשית רבה פרשה פד).
 
חיבורים רבים נכתבו על מצות התשובה, בהלכה ובאגדה, בדרוש ובמחשבה. חלק גדול מהמחברים הכתירו את שם חיבורם בשם 'שובה ישראל'. נציג את השערים של 7 ספרים הנושאים שם זה.
 
                                                                  שבת שלום וגמר חתימה טובה
NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • לרבי יהודה ג'רמון. ליוורנו תרמ"ו (1886).
  להורות דרכי התשובה בשפה הערבית - יהודית
 • נדפס מחדש עם פירוש חסידות מבוארת. ניו יורק תשס"ד (2004).
  מאמר שובה ישראל שאמר האדמו"ר הרש"ב [רבי שלום בר שניאורסון] בשנת תרנ"ט (1899)
 • סט. לואיס תרפ"ו (1926).
  דרשות לימים נוראים שחיבר הרב גדליה סילברסטון
 • קריאה לחזרה לערכי היהדות. ירושלים תרצ"ו (1936).
  מאמר של הרב זאב גולד, מראשי המזרחי
 • בני ברק תשל"ג (1973).
  ילקוט של דברי אדמור"י בית ויזניץ לחודש אלול-תשאי וימים נוראים.
 • יוצא לאור על ידי מכון אור הצפון של חסידי בלז. ירושלים תשמ"ז (1987).
  על פגם החטא ומעלת התשובה
 • נתיבות תש"ן (1990).
  דרשות לימים נוראים שנאמרו בנתיבות על ידי הרב אשר חדאד.